Skip to main content

 舒家吉他谱 > 吉他谱 >

My Heart Will Go On 指弹谱 郑成河 我心永恒吉他独奏

2021-05-27 18:03 浏览:
我心永恒指弹谱 郑成河《my heart will go on》指弹吉他谱,郑成河版,电影《泰坦尼克号》主题曲,我心永恒吉他独奏谱,调弦顺序6弦至1弦,变调夹夹3品,感谢喀什怒放的编配,易唱网更新上传,欢迎吉他爱好者收藏分享。

经典的歌曲,永恒的记忆,爱无止境,只因我心属于你,郑成河指弹,My heart will go on,一把吉他弹拨这曲难忘的旋律,重温这份感动。
郑成河《my heart will go on》指弹指弹谱郑成河 my heart will go on 指弹谱
 

(手机:长按图片保存,电脑:右键保存图片)